[Start it] Jak ufinancovat startup: různé cesty a jejich vhodnost

Dozvíte se, v jaké fázi ideálně začít shánět peníze do startupu, jak jsou jednotlivé zdroje peněz levné, rychlé, dlouhodobé a jaké s sebou nesou závazky. Zkrátka jaké mají výhody a nevýhody a jak si ideálně vybrat.

Speaker: Zuzana Paulovics (Program leader Start it @ČSOB)