[Národní centrum kompetence pro HPC] Superpočítače jako cesta k akceleraci inovací (nejen) pro startupy 

Inovativní podniky v různých odvětvích hledají konkurenční výhodu skrze moderní technologie. Svých cílů mohou dosáhnout také využitím výpočetní síly superpočítačů, vysoce výkonné analýzy dat či umělé inteligence. Tomáš Karásek v rámci přednášky ukáže, jak snadná může být pro startupy cesta k vysoce výkonnému počítání (HPC) a implementaci prvních pilotních superpočítačových řešení. A to díky službám a know-how Národního centra kompetence pro HPC. Na přednášce nebudou chybět příklady úspěšně realizovaných spoluprací se startupy a malými a středními podniky. A bude samozřejmě prostor i pro vaše konkrétní otázky. 

Speaker: Ing. Tomáš Karásek, Ph.D. (Vedoucí Národního centra kompetence pro HPC, Vedoucí laboratoře vývoje paralelních algoritmů IT4Innovations národního superpočítačového centra)